Select Page

Kiekvienas galime prisidėti su pagalba, kuri įgavo itin svarią reikšmę pastarųjų įvykių metu.

Nuo š. m. kovo mėn. Asociacija Tarandės bendruomenė įkūrė paramos centrą, kuriame visi galintys atneša daiktus ir priemones, kurios būtinos žmonėms, atvykusiems iš Ukrainos.

VšĮ Kabinetas bendradarbiaudamas su asociacija siekia padėti surinkti finansinę paramą, kuri bus skirta UA žmonėms Lietuvoje įsigyti tai, ko negalime paaukoti daiktais.

KVIEČIAME VISUS

skirti po 1, 2, 5…. Eurų sumą!

Pervesti piniginę paramą galima:

Kabinetas, VšĮ
Įmonės kodas 302602898
„Swedbank”, AB
SWIFT kodas: HABALT22
Juridinio asmens kodas: 112029651
A/s LT647300010171335630
Pavedime nurodoma: #paramaUA

Mes turime jiems padėti!

Aliona Ienko kartu su savo dukra Lietuvą pasiekė iš Charkovo per 5 su puse dienos. Kelionė buvo itin sunki, varginanti ir pilna baimės. Atvykusi į Vilnių ir sutikusi lietuvių šeimą ji aprimo ir kaip pati sako „esu nustebusi visų jūsų gerumu“. Šiandien Aliona ne tik, kad suvokia savo padėties neapibrėžtumą, bet ji kiekvieną minutę padeda Lietuvos savanoriams komunikuodama su likusiais Ukrainoje žmonėms – iš kur paimti žmones, kur pristatyti tikslingą pagalbą ir t.t.
Nepriklausomai nuo to, jai pačiai reikalinga pagalba – tiek finansinė, tiek humanitarinė.
Ir ji tokia Lietuvoje ne viena.
Todėl visus, kurie gali, padėkite pervesdami finansinę paramą, kuri nukreipta konkretiems žmonėms ir jų konkretiems poreikiams.

Pervesti piniginę paramą galima:

Kabinetas, VšĮ
Įmonės kodas 302602898
„Swedbank”, AB
SWIFT kodas: HABALT22
Juridinio asmens kodas: 112029651
A/s LT647300010171335630
Pavedime nurodoma: #paramaUA